Afrensning af facade

I Holbæk, Roskilde og Lejre kommune

SB Murer & Sandblæsning ApS arbejder i dag med mere end 11 forskellige afrensningsmetoder alt efter opgavens omfang, materiale- og udfaldskrav samt miljøkrav.

Al vellykket facaderenovering stammer fra en grundig og hensigtsmæssig afrensning, hvor miljø samt metodevalg er en vigtig faktor.

Husk: Der skal altid søges om tilladelse hos kommunen inden afrensning

(lovkrav – jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10.05.1992).​

SB Murer & Sandblæsning ApS

Afrensningsmetoder og anvendelse

Højtryksspuling: Regulerbar. Afrensning af alger, smuds, løstsiddende kalk, maling, mørtel og/eller puds.

Sandvask: Regulerbar. Arbejdstryk fra 1-10 bar. Afrensning af alger, smuds, løstsiddende kalk, maling, mørtel og/eller puds. Velegnet til afrensning af granit og sandsten for sod og/eller smuds.

Hedvask / spuling: Regulerbar. Afrensning af trafikfilm, olie, fedt, smuds, lag af kalk / plastmaling samt løstsiddende puds / mørtel.

Damprensning: Som hedvask; men med højere temperaturer.

Lavtrykssandblæsning: Regulerbar. Sandblæsning som kan udføres såvel våd som tør. Normalt næsten støvfrit. Anvendes på puds, tegl, sandsten, træ, granit samt bløde underlag.

Sandblæsning: Kan udføres våd som tør. Anvendes for fjernelse af kalk, maling samt mørtel på tegl og beton. Er også velegnet til jern.​

Jos: Meget skånsom afrensning med dolomit på teglstensfacader samt granit og sandsten.

Flammerensning: Anvendes til fjernelse af tykke malingslag på ikke brandbare overflader samt på puds og beton.

Kemisk afrensning: Anvendes til fjernelse af maling på teglstensfacader, pudsede facader eller betonpartier.

Manuel afrensning: Anvendes til fjernelse af tykke puds, mørtel- eller betonlag. Bliver udført med luft- eller el mejselhammer. Efterfølges af lavtryksafrensning eller sandblæsning af hus.

Vandsivning: Anvendes til fjernelse af trafikfilm og overfladesnavs. Er meget skånsom; men kan kun anvendes på lodrette flader og udtørringstiden må forventes at være langvarig.​

Send en besked

Har du nogle forespørgsler eller ønsker et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig.

"hey" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.